Zgodovina

Podjetje je nastalo s podpisom pogodbe o ustanovitvi družbe dne 2.7.1990 in vpisom v sodni register dne 19.7.1990.

Dejavnost je bila od vsega začetka usmerjena v izvajanje storitev, prodaja opreme je bila samo njihova dopolnitev. Računalniška in informacijska infrastruktura ter sistemska integracija so strokovna področja podjetja že od samega začetka. V letih velikih zaslužkov s prodajo računalniške strojne opreme smo na posameznih tehnoloških področjih v celoti ali delno, izvajali storitve tudi za nekatera, predvsem v prodajo usmerjena računalniška podjetja.

V času našega obstoja in delovanja smo uporabljali številne tehnologije in proizvode. V nadaljevanju navajamo samo nekaj za nas najpomembnejših, s katerimi smo se srečali pri opravljanju storitev svetovanja, načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja:

Kabelski razvodi in aktivna omrežna oprema:
ArcNet, TokenRing in Ethernet

Virtualizacija infrastrukture:
VMware vSphere, vCenter Server, ESX
Microsoft Virtual Server, Windows Hyper-V

Oblačne storitve:
Microsoft Office 365
Microsoft Windows Azure
Google Apps

Omrežni in strežniški operacijski sistemi:
Novell NetWare
Microsoft Windows Server

Operacijski sistemi na delovnih postajah:
Microsoft Windows

Povezave do Interneta in povezave med poslovnimi enotami
analogne modemske povezave
ISDN
kabel
ADSL
optika

Pri opravljanju storitev svetovanja, načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja smo bili ves čas neodvisni od proizvajalcev opreme. Zato smo pri našem delu pridobili izkušnje s strojno in programsko opremo različnih proizvajalcev.

%d bloggers like this: