Barvno upravljanje video kamer

Barvno usklajevanje dveh ali večih video kamer

Pogosto iste scene snemamo z dvema ali več kamerami hkrati. Tak primer je recimo posnetek intervjuja, ko ena kamera snema intervjuvanca, druga pa novinarja. V montaži se nato posnetki obeh kamer ustrezno združijo. Dokler sta kameri enaki in snemata z enakimi nastavitvami, med posnetki ene in druge kamere ni opaznih razlik v barvni upodobitvi prikaza. Pogosto pa imamo na razpolago različne kamere, različna barvna upodobitev pa je pogosto precejšnja in enostavno vidna. Vizualne razlike so s pojavom DSLR fotoaparatov, ki se pogosto uporabljajo kot dodatne kamere v kombinaciji s klasičnimi video kamerami, še izrazitejše povečale.

S prilagoditvijo parametrov na kamerah in izdelavo 3D LUT tabel za uvoz gradiva v programe za video urejanje in barvno korekcijo, poenotimo barvne značilnosti posnetkov narejenih z različnimi kamerami. Tako se znebimo zamudnega in stroškovno neučinkovitega ročnega usklajevanja posnetkov iz različnih kamer.

Logaritemsko / Log zapisovanje posnetega gradiva

S predstavitvijo zmogljivejših senzorjev v video kamerah, je bilo omogočeno zajemanje bistveno večjega dinamičnega razpona svetlosti, hkrati pa se je pojavila potreba po tehničnih rešitvah, ki bi z ustreznejšim kodiranjem omogočale zapis te povečane količine podatkov. Odgovor ponujajo Log formati, ki za razliko od klasičnega kodiranja oz. kvantiziranja z eksponentnim potekom gamma, kvantiziranje izvedejo logaritemsko. Logaritemsko kvantiziranje je skladnejše z lastnostmi človekovega vida in natančnejše ponazarja korake še zaznavnih sprememb (JND: Just-noticeable difference). Vsi pomembni proizvajalci ponujajo možnost zapisa v Log formatu (Sony SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog 2, Arri Log C, Panasonic Vlog, JVC JLog, Red LogFilm).

Log format poleg izboljšav prinaša tudi nekatere nove izzive. Ogled gradiva, shranjenega v Log formatu in kasnejša obdelava zahtevata drugačen pristop. Prav tako Log format ni vedno najprimernejša izbira. Z našim svetovanjem boste vedno uporabljali optimalno tehnologijo glede na zahteve in cilje posameznega projekta in opremo, ki jo imate na voljo. Poskrbeli bomo za vse parametre, ki vplivajo na barvno kvaliteto slike, od zajema v kameri do pravilnega ogleda na terenu in kasnejše obdelave v vaši postprodukciji.

nighthawks

%d bloggers like this: