Osnovni podatki

Naziv podjetja: MAT računalniški inženiring d.o.o.
Skrajšan naziv: MAT d.o.o.
Sedež: Tbilisijska 57
Kraj: 1000 Ljubljana
Država: Slovenija

Telefon: 01 4234826
Elektronska pošta: info@mat.si

Leto ustanovitve: 1990
Vrsta lastnine: zasebna
Direktor: Matjaž Kljun, univ.dipl.inž.el.
Poreklo kapitala: Slovensko
Osnovni kapital: 12.519 EUR
Matična številka: 5387434
Identifikacijska št. za DDV: SI93864884
Zavezanec za plačilo DDV: DA
Šifra dejavnosti: 62.020
Opis dejavnosti: Svetovanje o računalniških napravah in programih
Vpis v sodni reg.: 1/7589/00 (Okrožno sodišče v Ljubljani)
Transakcijski račun: 02053-0013113132 (Nova Ljubljanska banka d.d.)
IBAN: SI56 02053 00131 13132
BIC: LJBASI2X

%d bloggers like this: