Računalniški inženiring

Dejavnost podjetja je opravljanje storitev svetovanja, načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja s področja računalniške infrastrukture in sistemske integracije.

Zahtevnost in posledično nerazumljivost našega strokovnega področja se je v zadnjem času precej povečala. Zato smo v opisu dejavnosti podjetja največ prostora namenili poslovnim učinkom, ki jih prinašajo nove tehnologije in nekoliko manj njihovemu strokovnemu opisovanju.

Veliko časa posvečamo pridobivanju novih strokovnih znanj in smo specialisti za rokovanje z računalniško tehnologijo. Smo poslovni in tehnološki partner vodilnim ponudnikom računalniške programske in strojne opreme.

Pri reševanju nalog vedno upoštevamo takojšen in dolgoročen vpliv tehnologije na poslovanje in posledično uspešnost podjetja naročnika.

%d bloggers like this: