Vrste (oblike) storitev

Svetovanje

obsega reševanje strateških in taktičnih problemov gradnje in uporabe računalniške infrastrukture. Vključuje analizo problemov in zahtev ter specifikacijo potreb.

Načrtovanje

vključuje izbor ustrezne tehnologije in izdelavo operativnega načrta za izvedbo, vključno s terminskim planom in ostalimi elementi projektnega vodenja.

Izvedba

vključuje namestitev, konfiguriranje in integracijo programske in strojne opreme v obstoječi sistem.

Vzdrževanje

vključuje tehnično podporo, namestitev novih verzij programske opreme, tehnološke posodobitve in prilagoditve spremenjenim načinom uporabe. Hkrati zagotavlja hiter odziv in odpravo morebitnih okvar.

%d bloggers like this: