Barvno upravljanje tiskalnikov

Običajno izpisi na tiskalnikih barvno ne ustrezajo prikazom na računalniških zaslonih. Ne glede na tehnologijo izpisa (laserski, brizgalni / inkjet) in ne glede na cenovni razred tiskalnika natisnjene barve niso enake kot na zaslonu. Tudi pri izpisih istih dokumentov na več tiskalnikov, natisnjene barve niso enake.

Business Printers

Pogosto barvna odstopanja niso kritična ali pomembna glede na namen natisnjenih dokumentov. Vendar včasih želimo natančnejši izpis barv zaradi estetskih razlogov ali usklajenosti z drugimi dokumenti v tiskani ali elektronski obliki. V to skupino na prvem mestu sodijo barve, ki so določene v Celostni grafični podobi podjetja pa tudi vse barve, ki so del identitete blagovne znamke. V konsistenten in skladen prikaz in izpis barv nas včasih zavezuje tudi zakonodaja. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta … v prilogah natančno določa barvno paleto, ki se mora uporabljati pri pripravi dokumentov.

OPN barvna paleta

Tehnične rešitve za obvladovanje barvnih izpisov

Za odpravo opisanih težav so na voljo ustrezne tehnične rešitve. S kalibracijo in profiliranjem tiskalnikov ustvarimo predpogoje, ki so nujni ne pa zadostni za dosego ciljev. Potrebno je poskrbeti za pravilno uporabo barvnih profilov tiskalnikov v operacijskem sistemu računalnika, v programih s katerimi  urejamo dokumente in v nastavitvah tiskalnikov (v gonilnikih in programih za tiskanje). Pristop se razlikuje od programa do programa. Npr. Microsoft Office Word sam nima posebnih nastavitev za barvno upravljanje, v nasprotju so barvne nastavitve in pretvorbe v grafičnih programih Adobe Photoshop, InDesign, Ilustrator, Acrobat izredno bogate in zahtevajo dobro poznavanje procesov barvnega upravljanja.

Photoshop Color Settings

Izbira ustreznih barv

Ne glede na vsa tehnična orodja, ki so na voljo, določenih barv ni možno natisniti enako, kot jih vidimo na zaslonu računalnika. Množica barv, ki se lahko prikažejo na zaslonu se običajno znatno razlikuje od množice barv, ki ga zmore natisnit določen tiskalnik. Obe barvni množici se v znatni meri prekrivata, izven pa so barve, ki jih lahko vidimo zgolj na zaslonu in barve, ki se lahko zgolj natisnejo in jih zaslon ne more prikazati. Zato je včasih pomembno, da izberemo barve ali barvno paleto, ki jo je možno enako kvalitetno in brez dodatnih stroškov reproducirati v različnih medijih na različnih napravah. Izbiro lahko nekoliko poenostavimo, če se osredotočimo samo na tiskalnike, ki so na voljo v podjetju. Kot že omenjeno, so prvi kandidati za selekcijo barve za logotipe in blagovne znamke.

Offset in digitalni tisk

Na tiskovinah izdelanih v tiskarnah s tehnikami offset ali digitalnega tiska prav tako tradicionalno prihaja do barvnih razhajanj. Tudi pri tovrstnem tisku se srečujemo z enakimi izzivi in so na voljo sorodne tehnične rešitve, kot so bile opisane predhodno.

%d bloggers like this: