Politika kakovosti

Zaposleni v podjetju MAT uspeh podjetja gradimo na kakovosti, ki ni samo kakovost naših storitev, ampak tudi kakovost dobrih poslovnih in medčloveških odnosov med vsemi, ki sodelujejo v našem poslovnem procesu: med kupci, dobavitelji in zaposlenimi.

Osnovna usmeritev podjetja je nenehno izboljševanje kakovosti storitev. To uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

  • Načela poslovne kakovosti uveljavljamo s stalnim izboljševanjem delovnih procesov, s sproščanjem ustvarjalnosti, nadarjenosti, s pozitivno energijo in motiviranjem vseh zaposlenih;
  • Sprejemamo uresničljive načrte, upoštevajoč tako znanje zaposlenih kot informacije, ki nam jih posredujejo naročniki, dobavitelji, oziroma jih pridobimo iz drugih virov v okolju v katerem živimo in delamo;
  • Dosledno uresničujemo sprejeto politiko kakovosti;
  • Negujemo kakovost notranjih odnosov ter zagotavljamo vzpodbudno delovno okolje;
  • Zavedamo se, da je usposobljenost vsakega zaposlenega predpogoj za doseganje in vzdrževanje zastavljene politike kakovosti, zato skrbimo za osebnostni razvoj vseh zaposlenih s stalnim izobraževanjem, ciljnim usposabljanjem in ustreznim nagrajevanjem.
%d bloggers like this: