Človekov vid, barvno zaznavanje in barvna reprodukcija

Izobraževanje je namenjeno tehničnemu in kreativnemu osebju udeleženemu pri nastajanju video in filmskih vsebin.

Obravnavane so sledeče teme:

Kaj je svetloba
Barva, kot umetna tvorba
Oko
Barvni vid (Color Vision)
Tribarvna teorija (Trichromatic theory)
(Heringova) Teorija nasprotnih barv (Oponent-Colors Theory)
Moderna teorija nasprotnih barv (Modern Oponent-Colors Theory)
Prilagoditveni mehanizmi očesa (Adaptacijski mehanizmi)
Spominske barve (memory colors)
Konstantnost barve (Color Constancy)
Prepoznavanje objekta (Object recognition)
Osnove barvnega vida
Barvitost, barvni ton (Hue)
Svetlost (Lightness (value, grayscale value, tone))
Kroma, barvna čistost (Chroma)
Sijavost, tudi svetlost (Brightness)
Nasičenost (Saturation)
Aditivno mešanje (Aditive Mixing)
Aditivni komplementi (aditive complementaries)
Mešanje z aditivnim povprečenjem (Aditive-averaging mixing)
Subtraktivno mešanje barv (Subtractive color mixing)
Subtraktivni komplementi (Subtractive complementaries)
Barvni model (Color Model)
Barvni prostor (Color Space)
Barvni prostori v RGB barvnem modelu
Barvni prostori v CIE barvnem modelu
Barvni prostori v YUV barvnem modelu
Barvni prostori v HSV/HSL barvnem modelu
Barvni prostori v CMYK barvnem modelu
Commercial color models/spaces
Barvno upravljanje v video produkciji

Izobraževanje se je izvajalo leta 2014 v sodelovanju z Video produkcijo Digital Studio Slak d.o.o. in spletno trgovino profesionalne video opreme Video Expert.

%d bloggers like this: